Alkmaar · 27 september 2023

Alkmaar vraagt geld bommenregeling Tweede Wereldoorlog

Alkmaar vraagt geld bommenregeling Tweede Wereldoorlog

De gemeente Alkmaar gaat subsidie aanvragen voor de kosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van conventionele explosieven binnen de gemeente. Daar is via een zogenaamde ‘bommenregeling’ een suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds voor beschikbaar. 

Het gaat voor Alkmaar om een bedrag van € 37.478,20, een maximum uitkeringspercentage van 68% van de kosten die zijn gemaakt voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.

Alkmaar is actief betrokken geweest om inzicht te krijgen in op ontplofbare oorlogsresten verdachte gebieden binnen de gemeente, in het kader van de openbare orde en veiligheid. Het resultaat daarvan is een eenduidige en overzichtelijke kaart inclusief rapportage met hierop verdachte gebieden.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!