Alkmaar · 27 januari 2024

Bewoners De Nollen krijgen toeganspasje voor spitspaal

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

In Alkmaar is in het coalitieakkoord afgesproken dat spitspalen behouden blijven om sluipverkeer tegen te gaan, maar als bewoners hier veranderingen in willen is dit mogelijk. Zo hebben omwonenden van de Herenweg aangegeven dat zij ook tijdens de spitsperiode de wijk via de Herenweg willen kunnen verlaten.

De spitspaal aan de Herenweg kan worden vervangen door een systeem waardoor alleen bewoners deze route kunnen gebruiken. Op deze manier is de wijk ook tijdens de ochtend- en avondspits goed bereikbaar. Er wordt daarom een proef gedaan met toegangspassen voor deze spitspaal. Tijdens deze proef krijgen inwoners van De Nollen een pasje waarmee zij de spitspaal kunnen bedienen en zo toegang krijgen tot de Herenweg krijgen tijdens de ochtend- en avondspits. De proef duurt één jaar. Dat betekent dat de tijden van de spitspaal ongewijzigd blijven, maar de bewoners van De Nollen er wel altijd doorheen kunnen gedurende de proef. Voordat de proef gestaart wordt, wil de gemeente eerst weten hoeveel automobilisten per dag de spitspaal passeren.

Hiervoor wordt een verkeerstelling uitgevoerd. Op dit moment is de spitspaal buiten gebruik vanwege een aanrijding, maar zodra de spitspaal weer in bedrijf is, wordt de telling gestart. Op 7 februari is er een informatieavond voor de inwoners van De Nollen over de proef.

Bron: BeatFM

error: Content is protected !!