Alkmaar · 3 oktober 2023

Cameratoezicht Ruusbroechof na opnieuw explosief bij woning

Afname overlast jongeren na cameratoezicht op De Laat in Alkmaar

Een portiekwoning in de Ruusbroechof is gisteravond rond 22:45 uur getroffen door een explosief. Het incident wordt door burgemeester Anja Schouten van Alkmaar als zeer ernstig beschouwd. Het leverde namelijk zeer veel gevaar op voor de direct betrokkenen en de directe omgeving. Afgelopen januari vond ook al een soortgelijk incident plaats in dezelfde portiek. 

Omdat niet uitgesloten kan worden dat er geen herhaling van dit incident gaat plaatsvinden, heeft de gemeente direct besloten om voor de komende drie maanden cameratoezicht in te zetten. Door de wijkagent en gebiedsmedewerker is de Ruusbroechof bezocht en zijn gesprekken gevoerd met bewoners. Hieruit is gebleken dat het incident grote impact heeft opgelopen op het gevoel van veiligheid van de bewoners.

error: Content is protected !!