Alkmaar / Cultuur · 30 november 2023

Collectie OHV ‘Het Schermereiland’ naar Regionaal Archief

Een mooie stap voor het Regionaal Archief Alkmaar en Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’: de omvangrijke collectie archiefmateriaal van de Oudheidkundige Vereniging wordt in bruikleen ondergebracht bij het Regionaal Archief.

Dat legden de twee onlangs vast in een overeenkomst. Historische documenten die nu nog worden bewaard op de zolder van het oude raadhuis van Graft krijgen daarmee een plek in de depots van het Regionaal Archief, waar de omstandigheden optimaal zijn om de stukken voor de lange termijn te conserveren.

Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’ stimuleert onderzoek naar de geschiedenis van Graft-De Rijp en Schermer en heeft een aanzienlijke collectie documenten over het gebied bijeengebracht. Zo heeft de vereniging een grote verzameling genealogische materiaal, maar ook archieven van personen, bedrijven en verenigingen uit de regio en verslagen van manifestaties. Dit documentenarchief wordt door de Oudheidkundige Vereniging gescand en in stappen overgebracht naar het Regionaal Archief. Dat bewaart al de archieven van de voormalige gemeenten Graft, De Rijp en Schermer, net als de archieven van een aantal families en organisaties uit die plaatsen.

Toegankelijk
De overeenkomst werd getekend door de directeur van het Regionaal Archief, Paul Post, en door Rob Hooijberg, voorzitter van Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’. Het archiefmateriaal blijft eigendom van de Oudheidkundige Vereniging, maar belangstellenden zullen het straks kunnen inzien in de studiezaal van het Regionaal Archief. Het archiefmateriaal van ‘Het Schermereiland’ zal dan te vinden zijn via de website van het Regionaal Archief: de vereniging maakt de stukken daar zelf toegankelijk, dankzij een speciale module waarin al meerdere historische verenigingen en organisaties uit de regio hun collecties beschrijven. De vereniging krijgt ook de mogelijkheid om de stukken via deze module op de eigen website te tonen.

Sterke kanten
‘Een mooi voorbeeld van een samenwerking die de sterke kanten van beide partijen samenbrengt’, zegt directeur Paul Post van het Regionaal Archief: ‘De Oudheidkundige Vereniging beschikt over een uitgebreide collectie, een schat aan kennis en een groot lokaal netwerk, terwijl het Regionaal Archief de depots heeft om de collectie veilig in te bewaren en de mogelijkheden die beschikbaar te stellen voor raadpleging, in de studiezaal en digitaal.’ Hij hoopt in de toekomst met meer historische verenigingen zo’n overeenkomst te sluiten.

Het raadhuis van Graft op een prentbriefkaart uit 1928
error: Content is protected !!