Alkmaar · 1 augustus 2023

College verwelkomt pleziervaart in Alkmaar

Het Alkmaarse college heeft een bijlage toegevoegd aan het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, Verschil mag er zijn”. Bij de paragraaf over bereikbaarheid, mobiliteit en water staat daarin dat de pleziervaart welkom is in Alkmaar, omdat al deze bootjes door de grachten sfeer verhogend zijn.

De kleine groep die overlast veroorzaakt kan rekenen op handhaving. Verder gaat onderzocht worden of een vaarroute van noord naar zuid voor de pleziervaart mogelijk is.

error: Content is protected !!