Alkmaar · 5 februari 2024

Denk mee over het thema mobiliteit in Alkmaar

Denk mee over het thema mobiliteit in Alkmaar

De groei van Alkmaar gaat door. Dit heeft ook effect op hoe we ons verplaatsen in de stad. Om Alkmaar in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden, werkt de gemeente aan een nieuwe visie op mobiliteit. Om tot een mobiliteitsvisie te komen die past bij Alkmaar, wil de gemeente ook graag horen hoe inwoners en ondernemers naar het thema mobiliteit kijken. Welke kansen zien ze en welke problemen ervaren ze? In de maanden februari en maart kunnen geïnteresseerden meedenken. Dit kan door een digitale vragenlijst in te vullen of door op straat met de gemeente in gesprek te gaan.

Mensen verplaatsen zich elke dag van, naar en door Alkmaar. Lopend, met de fiets, auto, het OV,  et cetera. Hiervoor zijn voorzieningen nodig, zoals wegen, fietspaden, OV-verbindingen en parkeervoorzieningen. Dit noemen we ‘mobiliteit’. Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven van wonen, werken en recreëren. Het heeft ook invloed op hoe prettig het is om in Alkmaar te wonen.

Een nieuwe stedelijke mobiliteitsvisie

Alkmaar groeit steeds verder door. Hierdoor lopen we tegen de grenzen aan van de mobiliteit in onze gemeente. Daarom is het nodig om keuzes te maken en na te denken over de toekomst van mobiliteit. Een vernieuwde stedelijke mobiliteitsvisie gaat richting geven en een kader stellen voor toekomstige plannen om de stad bereikbaar en leefbaar te houden.

De bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad gaat alle inwoners én bezoekers van Alkmaar aan. Ik hoop dat dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen, zodat wij een goed beeld krijgen van wat zij belangrijk vinden. En we een mobiliteitsvisie kunnen maken die écht past bij Alkmaar.

Christiaan Peetoom, wethouder mobiliteit

Meedenken: online en in gesprekken
Vanaf 5 februari kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een digitale vragenlijst invullen. Dit kan tot 1 maart. Ook zal de gemeente op verschillende plekken in de stad gesprekken voeren op straat. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van belangengroepen en ondernemersverenigingen in de stad.

Alle reacties uit de stad worden verzameld en waar mogelijk gebruikt als input voor de vernieuwde stedelijke mobiliteitsvisie.

De vragenlijst en meer informatie is te vinden op www.alkmaar.nl/mobiliteit.

error: Content is protected !!