Alkmaar · 15 september 2023

Geen eigen evaluatie Alkmaar coronamaatregelen

Naar aanleiding van vragen om een evaluatie van coronamaatregelen in Alkmaar, heeft het college aangegeven dat de Veiligheidsregio in de periode 2020-2023 drie evaluaties heeft gehouden die gedeeld zijn met de gemeenteraad. Daarmee is volgens de gemeente de op 9 februari 2021 gedane toezegging uitgevoerd. In tegenstelling tot wat wordt gesteld, is er niet toegezegd een eigen evaluatie te houden voor Alkmaar.

Het coronabeleid is landelijk beleid dat regionaal en lokaal uitgevoerd is. Het college vindt wel dat er lessen getrokken kunnen worden uit het gevoerde beleid in de Coronaperiode en is daarom blij met de uitgevoerde evaluaties van de Veiligheidsregio NHN en de Rijksoverheid.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!