Alkmaar · 25 maart 2024

Geen knip in Hobbemalaan

Het college van Alkmaar gaat geen knip realiseren in de Hobbemalaan, ondanks eerdere overwegingen. Wethouder Christiaan Peetoom van de gemeente benadrukt dat het besluit is genomen door mogelijke nadelen die meer impact hebben alleen de directe omgeving van Campus de Hoef.

Er zijn wel andere maatregelen genomen om de veiligheid in en rond het scholencomplex te verbeteren. Deze maatregelen zijn opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep, waarin ook bewoners, ambtenaren en schoolbestuurders een stem konden uitbrengen en hebben uitgebracht.

Het doel is om in de straat en buurt een veilige schoolomgeving te creëren, waarbij negen maatregelen zijn opgenomen om het voor kinderen veiliger te maken om naar school gaan.

error: Content is protected !!