Alkmaar · 21 april 2024

Gemeente start onderzoek veilige schoolzones

Al in 2022 is er in Alkmaar door de gemeenteraad een motie aangenomen over veilige schoolzones in Alkmaar. Om te weten bij welke scholen nog een schoolzone moet worden ingericht, is onderzoek uitgevoerd.

Onderzocht is waar schoolzones noodzakelijk zijn en wat de kosten zijn voor het aanleggen van ontbrekende schoolzones en aanpassen van bestaande schoolzones. Bij 24 van de 41 scholen is, of wordt binnenkort, een schoolzone aangelegd. De werkzaamheden voor nieuw aan te leggen zones en aanpassingen kunnen vermoedelijk in september voor het begin van het nieuwe schooljaar worden uitgevoerd.

Omdat een gezamenlijke verkeersveiligheidsaanpak voor veilige schoolomgevingen nieuw is in Alkmaar, wordt voorgesteld om met OBS Kennemerpoort en De Zandloper proefprojecten te starten. Uitgangspunt is dat er bekeken wordt hoe kleine infrastructurele aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een snelheidsremmende maatregel, een oversteekplaats, paaltjes, borden, belijning en fietsparkeervoorzieningen, uitgevoerd kunnen worden.

De kosten bedragen naar schatting tussen € 117.000 en € 187.000. Het streven is om het doorlopen van de verkeersveiligheidsaanpak met twee scholen voor de zomervakantie van 2024 uit te voeren. Het streven is om de aanleg van de ontbrekende schoolzones voor de zomervakantie van 2025 uit te voeren.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!