Alkmaar · 11 juli 2024

Gemeente vermindert CO2-uitstoot met 13.747 jong belegen Alkmaarse kazen

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

In 2023 heeft de gemeentelijke organisatie opnieuw een flinke stap gezet in het verminderen van haar CO2-uitstoot. Dankzij energiebesparende maatregelen was in 2023 de CO2-uitstoot 31% lager dan in 2018. Dat scheelt ruim 1.500 ton CO2 en is evenveel als 537.047 rondjes ring Alkmaar met de auto. Of het maken van 13.747 jong belegen Alkmaarse kazen van 13 kilo.

Flinke stap naar nul uitstoot

Met deze flinke vermindering in CO2-uitstoot hebben we ons doel van 30% minder uitstoot aan het einde van 2024 al behaald. Hiermee leggen we een stevige basis voor het behalen van de doelen van de Europese Klimaatwet. Deze vooruitgang is een mooie stap op weg naar nul uitstoot in 2050 en het bereiken van een vermindering van 55% in 2030.      

Deze prestatie maakt de kracht van lokaal duurzaam beleid duidelijk. Dit is het resultaat van de samenwerking met onze partners aan een gezondere toekomst voor alle inwoners.

Wat was onze CO2-uitstoot in 2023?

Onderstaande afbeelding laat de CO2-uitstoot van onze gemeentelijke organisatie over 2023 zien:  

Afbeelding met daarin de CO2 - uitstoot van gemeente Alkmaar weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de uitstootgegevens in tonnen CO2 weergegeven:

Uitstoot in tonnen CO22018202120222023
    
Directe CO2-uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten. Zoals, gasverbruik, brandstofgebruik en het gebruik van koelvloeistoffen en koudemiddelen.4.3013.6443.5352.667
Indirecte CO2-uitstoot door opwekking van ingekochte en gebruikte elektriciteit- of warmte. Bijvoorbeeld stadswarmte.759778864833
Zakelijk vervoer32304137
Totale uitstoot in tonnen CO25.0924.4534.4403.437
Voortgang CO2-reductie100%-13%-13%-31%
Doelstelling per jaar100%-15%-20%-25%

Onder de gemeentelijke organisatie vallen alle gebouwen en voertuigen van de gemeente en van de verbonden partijen: Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Zaffier, Recreatieschap Geestmerambacht en Alkmaar Duurzaam Vastgoed.

Hoe meten we de voortgang?

De CO2-Prestatieladder brengt in kaart waar de gemeentelijke organisatie energie verbruikt. Het energieverbruik wordt omgerekend naar CO2-uitstoot. Vervolgens bepalen we welke maatregelen het meest geschikt zijn om de uitstoot te verminderen. De gemeentelijke organisatie houdt de CO2-uitstoot bij sinds 2018. We voldoen aan de norm van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De gemeente Alkmaar wil hierin een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. In Nederland zijn naast Alkmaar nog 33 gemeenten gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder.

De grootste successen in 2023 

De Meent

In 2023 is er bij De Meent 73% minder gas verbruikt (ruim 160.000 m3 minder!).

Er zijn nieuwe systemen geïnstalleerd voor verwarming en koeling in de sport- en vergaderzalen van De Meent. Er wordt een batterij gebruikt om zonne-energie op te slaan, zodat de pieken in elektriciteitsgebruik opgevangen worden. In het gebouw zit nu een slim beheersysteem. Met zo’n systeem is het makkelijker een gebouw te beheren en het energiezuiniger te maken.

De ‘Letterbak’

In het gebouw ‘De Letterbak’ aan Edisonweg 10 en 12 is in 2023 23% minder gas en 30% minder elektriciteit gebruikt. Dit hebben we kunnen bereiken door veel kritischer te kijken naar het gebruik van de verschillende ruimtes. De verwarmingsinstallaties en de instellingen van de verlichting hebben we aangepast en we hebben minder gebruik gemaakt van airco’s. Daarnaast hebben we de huurders in de Letterbak geïnformeerd om bewust om te gegaan met het gebruik van energie. Door bijvoorbeeld lichten en verwarming uit te doen bij het verlaten van de ruimten. En deuren zoveel mogelijk te sluiten.

Het Stadhuis

In het Stadhuis is in 2023 10% minder gas en 6% minder elektriciteit verbruikt. Ook hier zijn we veel kritischer gaan kijken naar het gebruik van de verschillende ruimtes. En hebben we de installaties en verlichting hierop aangepast.

Wat gaan we nog meer doen?

  • We gaan aan de slag met een energiemanagementsysteem. Hiermee willen we het inzicht van het totale energieverbruik verbeteren. En natuurlijk ook het energieverbruik verlagen.
  • Wij hebben bepaald welke gebouwen wij als eerste verduurzamen. Dat zijn vooral gebouwen die veel stroom of gas verbruiken. Zo kunnen wij in de komende jaren de CO2-uitstoot flink verlagen.
  • We zijn aan de slag met MVOI (maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen). We laten onze duurzaamheidsdoelen standaard onderdeel zijn bij opdrachten, inkopen en aanbestedingen.
  • We passen ons woon-werkverkeer beleid aan. Daarnaast brengen wij in kaart hoe medewerkers naar het werk komen.
  • We verhogen de bewustwording rondom duurzaamheid van onze medewerkers.
  • Stadswerk072 werkt eraan om ook aan de norm voor de CO2-Prestatieladder te voldoen.

Meer informatie

Lees meer over hoe wij met de CO2-Prestatieladder werken aan onze duurzame doelen.

error: Content is protected !!