Alkmaar · 20 oktober 2023

Gemeente vestigt voorkeursrecht op gronden in Oostrand

Het college het besluit genomen om het voorkeursrecht op een aantal stukken grond aan zowel de west- als oostzijde van de N242. Afgelopen week heeft de gemeente samen met de provincie, Rijk en diverse andere partijen een akkoord bereikt over de regionale woondeal. Dit omdat veel gemeenten vastlopen om de woningaantallen te halen die binnenstedelijk gerealiseerd dienen te worden.

Uit het overleg met het rijk is naar voren gekomen dat de strook aan de oostzijde van de ring bij en een aantal stukken grond aan de westzijde bij Alkmaar bij het rijk op de kaart staat als potentiële woonlocatie. Om de regie in eigen hand te houden, heeft het college het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de locatie gevestigd.

Als het voorkeursrecht niet wordt gevestigd is de kans groot dat derden posities innemen en speculatie in de hand werken. Dan kunnen de eigenaren van de betreffende percelen hun eigendomsrecht op de percelen bij voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden.

error: Content is protected !!