Alkmaar · 22 september 2023

Westerweg in Alkmaar wordt fietsstraat, 30km-zone tot Fritz Conijnlaan al deze maand

Naar aanleiding van vragen over de parkeerdruk in de Bloemwijk en verkeersveiligheid op de Westerweg heeft het college van Alkmaar aangegeven dat zij weet dat de kruisingen Westerweg/Eikenlaan en Westerweg/Fritz Conijnlaan als onveilig worden ervaren.

Om de veiligheid te verbeteren lijkt daar een 30 kilometer per uur inrichting verstandig. Het is de bedoeling daar, na overleg met de buurt, snel een fietsstraat in te voeren.

Een exacte planning is nog onbekend, maar de uiteindelijke werkzaamheden en ontwerpfase zullen in afstemming met met omwonenden in november gebeuren.

Echter gaat de maximumsnelheid tussen de Bergerhoutrotonde en de Fritz Conijnlaan zo snel mogelijk omlaag naar 30 km/uur en zal eind deze maand kenbaar worden gemaakt. De verkeersborden worden langs de Westerweg aangepast en komen er digitale borden die bestuurders wijzen op hun snelheid.

error: Content is protected !!