Alkmaar · 17 april 2024

Groot onderhoud N242 Alkmaar uitgesteld

De werkzaamheden die gepland stonden van 18 tot en met 23 april aan de Ommering (N242) Alkmaar gaan niet door. De provincie Noord-Holland stelt het onderhoud uit omdat de weersvoorspellingen ongunstig zijn om het asfalt aan te brengen.

Veel wind en lagere temperaturen kunnen de kwaliteit van het asfalt beïnvloeden, met opnieuw werkzaamheden en verkeershinder tot gevolg. Dat wil de provincie voorkomen. Het asfalt moet weer jaren mee kunnen. Daarom worden de werkzaamheden verplaatst naar 13 juni tot en met 18 juni 2024.

Het uitstellen betreft alleen het werk aan één weghelft van de N242, de rijbaan richting de A9/ Alkmaar. Het asfalteren van de andere weghelft, de N242 richting Heerhugowaard, blijft zoals gepland staan voor 23 mei tot en met 28 mei 2024.

Weggebruikers en omwonenden met vragen of opmerkingen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

error: Content is protected !!