Alkmaar · 1 februari 2024

Grote zorgen door bezuiniging jeugdzorg in Alkmaar

Bezuinigingen op de jeugdzorg van € 500 miljoen, die door de staatssecretaris van Volksgezondheid ‘onverantwoord’ worden genoemd. PvdA en GroenLinks Alkmaar hebben vragen gesteld aan het college over de bezorgdheid. Er is weinig geld over en dat leidt de vraag of er überhaupt passende zorg geboden kan worden aan kinderen in zeer kwetsbare situaties in Alkmaar.

Men wil weten hoe het college een optimistische inschatting onderbouwt dat zij jaarlijks tot € 6 miljoen minder kan uitgeven aan de Jeugdzorg. De partijen willen ook graag weten welke acties het college gaat koppelen om te laten zien dat de jeugdzorg niet nog meer bezuinigingen aankan.

error: Content is protected !!