Alkmaar · 17 oktober 2023

Huisartsen in regio Alkmaar houden patiëntenstop

Uit een onderzoek van Independer onder 1.145 Nederlandse huisartsen blijkt dat de druk op huisartsenzorg toeneemt. Twee op de drie huisartsenpraktijken hanteren een patiëntenstop.

Hoewel het aantal huisartsen de afgelopen jaren is gestegen, vertaalt dit zich niet naar meer beschikbare plekken voor patiënten.

Ongeveer de helft van de praktijken (50,5%) accepteert slechts nieuwe patiënten onder strikte voorwaarden, terwijl bijna één vijfde (18,3%) een volledige patiëntenstop heeft.  

Oorzaken zijn onder andere werkdruk, lage vergoedingen en het toenemende aantal parttime werkende huisartsen.

In Alkmaar en omgeving hebben 68,8% van de huisartsen een patiëntenstop, waarvan 37,5% een volledige stop, 31,3% een gedeeltelijke stop en 31,3% hebben geen stop. 16,2% van de huisartsen heeft gereageerd in deze regio.

error: Content is protected !!