Alkmaar · 16 oktober 2023

Stadstoezicht Post en extra BOA in Alkmaar Noord

Alkmaar Noord krijgt een eigen speciale wijk-boa. In totaal zijn straks twee boa’s actief in Alkmaar volgend jaar, van wie één zich volledig op Noord kan richten.

Ook komt er in Winkelcentrum De Mare een fysieke werkplek voor het handhavingsteam. Die locatie wordt de uitvalsbasis voor het ’gebiedsteam’, daarbij kan naast de boa ook aan de wijkregisseur gedacht worden. Voor de locatie wordt gedacht aan laagdrempelige spreekuren voor Alkmaarders en het mogelijk maken van overlastmeldingen.

De Alkmaar Noord-boa en de werkplek moeten de zichtbaarheid en vindbaarheid van de bewakers van de orde vergroten.

De wens daarvoor wordt benadrukt in het coalitieprogramma van Alkmaar. Daarin staat bijvoorbeeld ook de wens voor meer boa’s in Alkmaar.

Stadstoezichtpost

Verschillende partijen spraken al eerder de wens uit voor een stadstoezichtpost in Noord bij een politieke vergadering over veiligheid eerder dit jaar. Ze vinden dat ordebewakers van Alkmaar zichtbaarder moeten zijn in de wijken van Alkmaar en dan in het bijzonder in de wijken in het noorden.

Met de nieuwe maatregelen denkt het gemeentebestuur naar de geest van de wensen te handelen.

Het gaat in eerste instantie om een proef. Op basis van resultaten zou een vergelijkbare aanpak in andere gebieden kunnen volgen. Daar zal in 2025 meer duidelijk over zijn.

NHD

error: Content is protected !!