Alkmaar · 27 november 2023

Lichtjesactie Vrienden van Noordwest

De decembermaand staat voor veel mensen in het teken van samenzijn en gezelligheid. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor de patiënten van Noordwest Ziekenhuisgroep die met kerst in het ziekenhuis liggen omdat zij te ziek zijn. Vrienden van Noordwest organiseert daarom een lichtjesactie. De actie kenmerkt zich door het uitreiken van een lichtje aan patiënten en het inzamelen van geld voor een aangenaam verblijf in het ziekenhuis.  

Mooi en ontroerend
Patiënten die op woensdag 13 december in het ziekenhuis in Alkmaar of in Den Helder liggen, ontvangen aan het einde van de middag een lichtje. De lichtjes worden ontstoken en er worden kerstliedjes gezongen om het voor de patiënten sfeervol te maken en hen een kerstgevoel te geven. Een evenement waarin het helemaal draait om de patiënt. Een vrijwilliger vertelt over de lichtjesactie in 2022: ‘Zo mooi en ontroerend om te zien dat de waardering onder de patiënten heel groot is.’

Prettig verblijf
Om het verblijf van patiënten in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, heeft de lichtjesactie ook als doel geld in te zamelen. Tot en met woensdag 3 januari kan er symbolisch een lichtje worden gekocht voor € 5,- per lichtje. Een lichtje doneren kan via https://vriendenvannoordwest.nl/donatie/
Meer informatie over de lichtjesactie: https://vriendenvannoordwest.nl/lichtjesactie/

Vrienden van Noordwest
Vrienden van Noordwest zet zich in om extra’s te realiseren die het verblijf van patiënten in de ziekenhuizen van Noordwest Ziekenhuisgroep, in Alkmaar en Den Helder, aangenamer maken en ondersteunen bij het herstel. Bijvoorbeeld wand- en vloerprojecties, spel- en beweegsystemen en VR-brillen. De steun van donateurs en sponsoren is daarbij onmisbaar omdat het om extra’s gaat die niet vanuit het standaard ziekenhuisbudget kunnen worden betaald.

Meer informatie is terug te vinden op www.vriendenvannoordwest.nl of mail naar vrienden@nwz.nl.

error: Content is protected !!