Alkmaar · 4 juli 2024

Mazelen bereikt Noord-Holland Noord. Kind met besmettelijke infectieziekte ligt in isolatie in Noordwest Ziekenhuis

Parkeergarage hoofdingang ziekenhuis Alkmaar half juli dicht

Op de kinderafdeling locatie Alkmaar ligt een patiënt opgenomen met mazelen. Deze patiënt ligt in isolatie. Er is geïnventariseerd in hoeverre andere patiënten, ouders/verzorgers, bezoekers en medewerkers van de kinderafdeling, maar ook de spoedeisende hulp, risico op besmetting met de mazelen hebben gelopen. 

Bescherming
Om 3 kwetsbare kinderen (jonger dan 6 maanden) te behoeden voor mogelijke complicaties van een mazelenbesmetting, is er contact gezocht met de betreffende ouders. Op advies zijn deze kinderen immuunglobulines toegediend om ze te beschermen. Uit de inventarisatie is daarnaast gebleken dat 8 kinderen onbeschermd zijn voor een mazelenbesmetting. De ouders van deze patiënten is er aangeboden om de kinderen in Noordwest te vaccineren.  

Voorzorg
Er kan geen uitsluiting gedaan worden dat een naaste van de patiënt ook de mazelen heeft. Deze persoon is op de kinderafdeling geweest. Patiënten en ouders/verzorgers die mogelijk contact met deze persoon hebben gehad, zijn door ons uit voorzorg gebeld om uit te zoeken of ze wel of niet beschermd zijn tegen de mazelen. Personen die niet beschermd zijn, kunnen via Noordwest gevaccineerd worden. 

Kwetsbaar
Het ziekenhuis snapt heel goed dat het vervelend is voor ouders met kwetsbare kinderen dat ze hiermee belast worden, maar het ziekenhuis wil er alles aan doen om zoveel mogelijk patiënten te behoeden voor mazelenbesmetting en eventuele gevolgen daarvan. Daarom doet het ziekenhuis hun uiterste best om alle besmettingsmogelijkheden in kaart te brengen. De patiënten die risico lopen op een besmettingworden door ons benaderd. Zo nodig neemt de GGD ook contact op met betrokkenen. 

Vragen
Voor iedereen die vragen heeft over de mazelen, heeft het RIVM een website gemaakt: www.rivm.nl/mazelen. Meer informatie over het vaccineren tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is te vinden op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/bmr

error: Content is protected !!