Alkmaar · 3 oktober 2023

Meer mensen overlijden na val

Parkeergarage hoofdingang ziekenhuis Alkmaar half juli dicht

In 2022 overleden 6,2 duizend inwoners van Nederland door een accidentele val. Dat is 15 procent meer dan in 2021 en ruim twee keer zoveel als tien jaar eerder.

Vooral onder 90-plussers en mensen die vanwege een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) toegang hebben tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het aantal sterfgevallen door een accidentele val toegenomen.

Dat meldt het CBS op basis van een analyse van doodsoorzaken.

error: Content is protected !!