Alkmaar · 19 juli 2023

Nog geen overeenkomst voor Asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg in Alkmaar

In het coalitieakkoord in Alkmaar wordt beloofd een Asielzoekerscentrum te realiseren aan de Robonsbosweg. Het zou gaan om de opvang van ongeveer 450 personen. Hiervoor is echter nog geen overeenkomst gesloten. Er is op 10 juli een bestuurlijk gesprek met het COA geweest. Daarbij is over de verdeling gesproken, maar die is niet definitief vastgelegd.

Op vragen van de ChristenUnie heeft het college aangegeven een helpende hand te willen bieden in het proces van asielopvang en Alkmaarse statushouders en spoedzoekers een mogelijkheid te bieden om op adem te komen in een oververhitte woningmarkt. Voorafgaand aan ingebruikname zal er zorgvuldige informatie en participatie met de omwonenden plaatsvinden.

Bron: Mediapartner BeatFM.nl

error: Content is protected !!