Alkmaar · 24 maart 2024

Onderzoek naar toekomst Stadsstrand in Alkmaar is gestart

Het onderzoek naar hoe het Stadsstrand in Alkmaar na 2026 vorm kan gegeven is gestart met het opstellen van een Programma van eisen voor een definitief horecapaviljoen aan de Noorderkade. Het Stadsstrand heeft een tijdelijke omgevingsvergunning tot 1 februari 2026. Datzelfde jaar zal ook gestart worden met de herinrichting van de Noorderkade en het Ringersplein.

In het voorgestelde programma van eisen worden de exacte locatie, privaatrechtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden en planologische kaders vastgesteld. Het voorstel is om op basis hiervan de selectieprocedure te bepalen. Volgens planning kan dat omstreeks augustus dit jaar.

error: Content is protected !!