Alkmaar · 23 februari 2024

Studenten Hogeschool Inholland doen mee aan project De Groene Tulp 0.0

Studenten Hogeschool Inholland doen mee aan project De Groene Tulp 0.0

Studenten van het lectoraat Robotica van hogeschool Inholland uit Alkmaar zijn onlangs toegevoegd aan het onderzoeksteam van het project De Groene Tulp 0.0. Zij hebben de opdracht gekregen om de geschiktheid van beelddata die binnen het project beschikbaar komen nauwkeurig te onderzoeken.

In het project De Groene Tulp 0.0 wordt onderzoek gedaan gericht op een gezonde en veerkrachtige tulpenteelt met minimale milieueffecten en behoud van kwaliteit en economisch rendement. Er is nog geen geschikte methode voor het monitoren en bijsturen van bloembolkwaliteit op cultivarniveau. Ook ontbreken er op dit moment datagedreven herkenningsmodellen voor de tulpenteelt.

Studenten Hogeschool Inholland doen mee aan project De Groene Tulp 0.0


Onder andere het bedrijf H2L levert beelddata aan voor het ontwikkelen van deze methodes en modellen. H2L heeft een tulpenselectierobot ontwikkeld die de tulpen met behulp van camera’s scant op virus. De detectie gebeurt aan de hand van algoritmes. Er zal in het project gebruik gemaakt worden van beeldmateriaal dat in voorgaande jaren in de praktijk is verzameld. Maar ook is het de bedoeling om in de komende jaren op proefvelden met een H2L-robot nieuwe data te verzamelen.

Het onderzoek moet duidelijk maken of de beelddata nuttige informatie opleveren om de groei en gezondheid van de geteelde tulpen te monitoren en afwijkingen te herkennen. Dit wordt mede bepaald door de resolutie van de foto’s, maar ook de grondsoort, bodembedekking en weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de beelddata. De studenten van het lectoraat Robotica van hogeschool Inholland in Alkmaar hebben de opdracht gekregen om de geschiktheid van de beelddata hiervoor nauwkeurig te onderzoeken. 

bron: Vertify

error: Content is protected !!