Alkmaar · 1 maart 2024

Subsidie voor maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast 

Inwoners en bedrijven in de gemeente Alkmaar kunnen nu subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen. Dit zijn maatregelen die de omgeving helpen beter om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals hitte, droogte en wateroverlast. De maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn: het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak, en een systeem om hemelwater op te vangen. De gemeente stelt dit kalenderjaar in totaal 120.000 euro beschikbaar.

Extreem weer
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Enorme regenbuien of juist periodes van lange droogte komen vaker voor. Daarom moeten we onze gebouwen en omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Meer groen op en rond onze gebouwen helpt om het regenwater beter op te vangen en werkt verkoelend tijdens hitte. Een groene omgeving is bovendien aantrekkelijk voor mensen en dieren.

Eisen
De gemeente stelt ieder jaar maximaal 120.000 euro beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen. Per gebouw wordt maximaal 5.000 euro subsidie per jaar gegeven. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 6 maanden geleden zijn gekocht of gebouwd. Het ontwerp, de bouw en de installatie moeten voldoen aan de regels en het gebouw moet geschikt zijn voor de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Maatregelen
De klimaatadaptieve maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn:

  • Afkoppelen van verhard oppervlak: Dit betekent dat regenwater niet in het riool, maar direct in de tuin stroomt of ondergronds wordt opgevangen. De gevolgen van hevige regenval worden zo minder groot. Het in verhouding schone regenwater komt namelijk niet meer in het riool.
  • Een groen, blauw of groen/blauw dak: Dit zijn daken met daarop planten (groen dak), een opvangsysteem voor water (blauw dak) of een combinatie daarvan (groen/blauw dak). Dit soort daken vangen veel regenwater op, zijn goed voor planten en dieren en werken verkoelend tijdens hete dagen.
  • Een systeem om hemelwater op te vangen: Hierbij wordt een bestaand drinkwatersysteem aangepast zodat hemelwater (regen, sneeuw, hagel) kan worden hergebruikt. In verband met gezondheidsrisico’s mag het hemelwater alleen worden gebruikt voor de wasmachine, het doorspoelen van de wc en om de tuin te besproeien.

“Het klimaat verandert. Met deze subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen hopen we dat inwoners net dat extra zetje krijgen om hun omgeving te vergroenen. Investeren in klimaatadaptieve maatregelen is investeren in een duurzame, klimaatbestendige en mooie omgeving voor huidige en toekomstige generaties.”

-Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid

Meer informatie: alkmaar.nl/subsidie-klimaatadaptieve-maatregelen

error: Content is protected !!