Alkmaar · 17 mei 2024

Van statiegeld naar fruit voor bezoekers Overdie Ontmoet

Nederland staat voor de uitdaging om het inzamelpercentage van statiegeldverpakkingen te verhogen en zo bij te dragen aan een schoner milieu. In een gezamenlijke inspanning om deze doelstelling te bereiken, lanceert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met Verpact op donderdag 16 mei een pilotproject gericht op het ontwikkelen en testen van oplossingen voor een hoger inzamelingspercentage van drankblikjes en -flesjes.

Een veelbelovende richting om de inzameling te verhogen, is het creëren van lokale initiatieven waarbij buurtbewoners en bezoekers worden gestimuleerd om gezamenlijk statiegeldverpakkingen in te zamelen. Het opgehaalde statiegeld wordt vervolgens ingezet voor maatschappelijke doelen.

Eén van de partijen die zich heeft aangesloten bij het pilotproject is Buurthuis Overdie Ontmoet in Alkmaar. Zij zetten het opgehaalde statiegeld in om divers fruit aan te schaffen voor de bezoekers van het buurthuis en bieden dit gratis aan. Vanaf 16 mei zet Overdie Ontmoet met verschillende activiteiten iedereen aan om hun statiegeldverpakkingen bij hen in te leveren en hun doel te helpen realiseren.

Diederik Dorbeck van Overdie Ontmoet: ‘We zien dit als een unieke kans om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de leefomgeving. Samen eten met buurtbewoners is de grote kracht van ons buurthuis en deze actie bevordert niet alleen een gezondere voeding, maar we dragen ook bij aan het nog verder versterken van de sociale cohesie binnen de gemeenschap. En niet te vergeten, ook nog een schonere omgeving. Een win-win-win situatie. We roepen dan ook iedereen in de wijk op om hun flesjes en blikjes bij ons in te leveren.’ Ghassan Umar, vrijwilliger bij Overdie Ontmoet en bewoner in de wijk, deponeerde het eerste flesje in het inzamelsysteem waarmee de pilot officieel van start is gegaan.

De pilot, die ook op twee andere locaties wordt uitgevoerd, zal lopen tot september. Na afloop van deze periode analyseren Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Verpact de opgedane ervaringen en gebruiken deze om effectieve nieuwe methoden voor inzameling te ontwikkelen.

error: Content is protected !!