Alkmaar · 11 augustus 2023

Verkenning toekomstbestendig maken N242 tussen A9 en Verlaat

De provincie en gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn aan het onderzoeken om te bepalen wat nodig is om de N242 tussen het Kooimeerplein (bij A9) en Verlaat (bij N241) goed bereikbaar en toekomstbestendig te houden.

Dit met het oog op de nieuwe woningbouwplannen. In de verkenning wordt gekeken naar de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242.

error: Content is protected !!