Alkmaar · 7 juli 2023

Waarschuwing: Er bestaat nog steeds gevaar van vallende takken en omvallende bomen in de parken!

Betreed de parken in gemeente Alkmaar niet. Er bestaat nog steeds gevaar van vallende takken en omvallende bomen in de parken. Blijf op veilige afstand en vermijd betreding. Vanwege de verwachte drukte en de risicovolle situatie is park Het Bolwerk volledig afgesloten met dranghekken. Ook de andere parken zijn niet toegankelijk, inclusief voor voetgangers! Bescherm jezelf en voorkom ernstige verwondingen.

Houd je honden aangelijnd en laat ze niet uit in de parken. Loszittende takken en omvallende bomen vormen een reëel gevaar. Stadswerk072 andere hulpdiensten geven momenteel prioriteit aan het oplossen van de gevaarlijke situaties in woonkernen. Daarna zullen de parken opgeruimd worden.

De storm heeft ook in de regio veel schade veroorzaakt. De provincie en gebiedsaannemers hebben extra personeel ingezet om de provinciale wegen, fietspaden en busbanen op te ruimen en weer bereikbaar én veilig te maken. Toch moeten weggebruikers alert blijven omdat takken alsnog naar beneden kunnen vallen. 

Wegen langer dicht

Tijdens de storm werden meerdere provinciale wegen omwille van de verkeersveiligheid afgesloten. Het kan zijn dat provinciale wegen langer afgesloten blijven, omdat de opruimwerkzaamheden meer tijd in beslag nemen. 

error: Content is protected !!