Alkmaar · 11 september 2023

Wooncentrum statushouders Picassolaan Alkmaar open tot 1 april 2024

Op 28 september 2021 is het besluit genomen om de locatie van het voormalig asielzoekerscentrum aan de Picassolaan in Alkmaar voor een periode van twee jaar beschikbaar te stellen als regionaal wooncentrum voor statushouders. De geplande ingangsdatum van de ingebruikname was 1 januari 2022 en daarmee was de einddatum 31 december 2023.

Het centrum is echter pas op 1 april 2022 daadwerkelijk in gebruik genomen en de sluitingsdatum van het tijdelijk wooncentrum aan de Picassolaan is daarmee naar uiterlijk 1 april 2024 verschoven. In 2024 wordt gestart met de herontwikkeling van de locatie Picassolaan voor woningbouw. De statushouders die wonen in het regionaal wooncentrum aan de Picassolaan zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de verschuiving van de sluitingsdatum.

De gemeente Castricum is partner in het regionaal wooncentrum en draagt zorg voor een passende oplossing voor haar statushouders voor 1 april 2024. De Alkmaarse statushouders die nu woonachtig zijn in het regionaal wooncentrum aan de Picassolaan zullen voor de sluitingsdatum een woning krijgen in Alkmaar.

Bron:Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!