Dijk en Waard · 28 september 2023

Handhavers op pad met bodycam en handboeien

De handhavers in Dijk en Waard lopen binnenkort met bodycam en handboeien over straat. Hun bevoegdheden worden namelijk uitgebreid, waardoor zij zich beter kunnen inspannen om de lokale openbare orde en veiligheid te handhaven.

De politie gaat zich steeds minder bezighouden met de lokale orde en veiligheid in wijken en dorpen en daarmee rusten er meer taken en verantwoordelijkheden op de schouders van de gemeentelijke handhaving (boa’s). In het afgelopen jaar hebben de handhavers van Dijk en Waard dan ook getraind om geweld toe te mogen passen, zodat zij dit kunnen gebruiken op een passende wijze.

Bevoegdheden

Boa’s worden voornamelijk ingezet voor het handhaven van overlast en kleine ergernissen die de leefbaarheid in openbare ruimtes aantasten. Denk hierbij aan overlast in winkelcentra of het water, overlast door jeugd, bijtincidenten, afval en parkeren. Om de positie van de boa’s te versterken, zijn geweldsbevoegdheden belangrijk en is het ook belangrijk om daar de uitrusting van de boa’s op aan te passen.

Als een handhaver een verdachte aanhoud die niet meewerkt, dan zijn handboeien belangrijk en vereist om die persoon zo veilig mogelijk in bedwang te houden tot de politie ter plaatse is. Daarom krijgen de boa’s in oktober handboeien. Aan het einde van dit jaar worden de handhavers uitgerust met bodycams.

Bodycams

Elke boa draagt straks een bodycam die duidelijk zichtbaar is op het uniform. De bodycams zijn er om de veiligheid van de boa’s te waarborgen in dreigende situaties. Als een situatie escaleert of uit te hand dreigt te lopen, kondigt de handhaver aan dat hij/zij een opname gaat maken. Als dit niet zorgt voor een veilige situatie wordt de opnameknop daadwerkelijk ingedrukt.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners zich ‘bewuster gedragen’ op het moment dat een handhaver een bodycam draagt. Hiermee neem het risico van de boa’s, maar ook dat van inwoners, af om met geweld in aanraking te komen. De opnames die met bodycams worden gemaakt vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De opnames worden vervolgens automatisch verwijderd na 72 uur, maar een opname kan ook verlengd worden als dat nodig is.

error: Content is protected !!