Egmond-Binnen · 7 april 2024

Staatssecretaris bezoekt opvanglocaties

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) bezocht 3 april Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Ook ging hij langs bij Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen.

Sinds eind februari 2024 is Hotel Nassau een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bij Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen, worden sinds oktober 2023 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen. 

Burgemeester Lars Voskuil en wethouders Marco Wiesehahn en Yvonne Roos-Bakker begeleidden de staatssecretaris.

Reden bezoek

Aanleiding van het bezoek was dat het er in de gemeente Bergen relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en het draagvlak onder inwoners erg groot is. Ook is er grote bereidheid bij de gemeente en onder de inwoners om asielzoekers op te vangen.

In gesprek met vluchtelingen

Het werkbezoek van staatssecretaris Van der Burg startte bij Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Daar kreeg hij, naast uitleg over de aanpak van de gemeente Bergen, een rondleiding en ging hij met een aantal Oekraïense bewoners in gesprek. Vervolgens bezocht hij de opvanglocatie voor amv’s in Egmond-Binnen.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verloopt soepel in deze gemeente. Op dit moment verblijven er 443 vluchtelingen verspreid over de verschillende kernen. De opvang vindt plaats bij particulieren en in gemeentelijke opvanglocaties. Hotel Nassau is sinds kort hiervoor in gebruik en de grootste opvanglocatie.

Zoektocht naar geschikte locaties

Voor de opvang van asielzoekers is de gemeente continu op zoek naar geschikte opvanglocaties. En dat is best een uitdaging. Volgens de Spreidingswet moeten er 185 asielzoekers in de gemeente Bergen worden opgevangen. De burgemeester zei dat de gemeente Bergen daar zeker toe bereid is, maar dat het lastig is om geschikte opvanglocaties te vinden. Dat komt onder andere door ruimtelijke regelgeving. Hij hoopt op planologische medewerking van Rijk en Provincie.

Wethouder Marco Wiesehahn gaf daarnaast aan dat het belangrijk is dat het Rijk het COA én gemeenten financieel in staat stelt ook de extra opgave voor zorg en onderwijs goed op te vangen. 

error: Content is protected !!