Heerhugowaard · 13 februari 2024

Middenweg bij Centrumwaard in Heerhugowaard wordt 30 km/u

Middenweg bij Centrumwaard in Heerhugowaard wordt 30 km/u

Het college van Dijk en Waard heeft besloten om de maximumsnelheid op de Middenweg, vanaf de Beukenlaan tot en met de Bickerstraat in Heerhugowaard, te beperken tot 30 km/u. Dit besluit is gebaseerd op het Masterplan voor Centrumwaard, dat streeft naar een aangenamer verblijfsklimaat met meer ruimte voor langzaam verkeer, klimaatadaptatie en een lagere snelheid van het autoverkeer. Een wens die uit het participatietraject komt. De maatregel wordt ingevoerd zodra de werkzaamheden klaar zijn.

Tot voor kort hadden we binnen de bebouwde kom voornamelijk twee verschillende soorten wegen. Gebiedsontsluitingswegen waar de maximale snelheid op 50 km/u ligt en erftoegangswegen waar de maximale snelheid op 30 km/u ligt. Voor elk van deze wegen zijn specifieke regels hoe ze eruit moeten zien. Maar sinds 1 oktober 2023 bestaat een nieuwe categorie weg: de gebiedsontsluitingsweg 30km/u (GOW30). De nieuwe regels die hiervoor gelden past de gemeente toe op het deel van de Middenweg waar nu de werkzaamheden plaatsvinden.

De gemeente heeft het ontwerp van de Middenweg gecontroleerd aan de nieuwe regels voor een GOW30-weg. Hieruit is gebleken dat het ontwerp grotendeels al voldoet aan deze regels. Dat is ook logisch want het ontwerp is gebaseerd  op een dorpse uitstraling. Zo wordt de autorijbaan zowel fysiek als visueel versmald door de plaatsing van bomen, lichtmasten en een overrijdbare middenstrook van natuursteen. De voorsorteervakken bij de kruising met de Van Veenweg verdwijnen en er worden middeneilanden geplaatst op meerdere locaties om de snelheid van het autoverkeer te verminderen en de voetgangers en fietsers veiliger te laten oversteken.

De gemeente heeft gekeken wat er nog toegevoegd moet worden aan de inrichting van de weg om te zorgen dat het ontwerp volledig aan de regels voor een GOW30-weg voldoet. Daarom zijn aan het ontwerp duidelijke overgangen van 50 km/u naar 30km/u toegevoegd op de kruispunten met de Van Veenweg en de Bickerstraat. Bij de Van Loonstraat komt een extra accent in het wegdek.

error: Content is protected !!