Heiloo / Natuur · 7 maart 2024

Eerste kievitsei gevonden in Heiloo

Het eerste kievitsei van Noord-Holland is op 6 maart om 14:50 uur in Heiloo gevonden door Michel Mannes, vrijwillige weidevogelbeschermer. Een bijzonder moment en tegelijkertijd de start van het weidevogelseizoen 2024. Vanaf nu zetten natuurorganisaties, vrijwilligers, boeren en agrarische natuurverenigingen alles op alles om de weidevogelnesten te beschermen. Michel Mannes werkt samen met drie boeren in Heiloo. Het ei is gevonden op het perceel van Boer Swart en vervolgens gecontroleerd door Jerry Lust (weidevogelcoördinator). Jerry Lust stelde vast dat het een vers ei was. Het is de vierde keer dat Michel Mannes het eerste kievitsei in Noord-Holland vindt.

Passie voor weidevogels

Michel Mannes is al jaren actief als weidevogelbeschermer. Zijn passie ontstond op zijn tiende jaar achterop de fiets bij zijn vader. Michel Mannes: ‘Ik gun de jeugd ook zo’n band met de natuur. Ik zet me daar graag voor in en vertel op scholen regelmatig over de weidevogels”. Ieder voorjaar houdt Michel Mannes de percelen van verschillende boeren goed in de gaten om nesten te beschermen. Hij weet inmiddels wat de favoriete plekken van de kievit zijn om een nestje te maken. En vanmiddag was het raak. Op het weiland van Boer Swart zag hij al snel een nestje met een vers ei liggen. De boer met wie Michel samenwerkt doet aan weidevogelbescherming. 

Michel Mannes en Jerry Lust bij het nest met eerste kievitsei

© Tessa Janssen

Michel Mannes en Jerry Lust bij het nest met het eerste kievitsei

Signaal voor de start van het weidevogelseizoen 

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2024 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van agrarische natuurverenigingen en natuurorganisaties trekken vanaf nu tot half juni de provincie in om, waar nodig, samen met boeren nesten te zoeken en ze te beschermen tegen verlies. Zij gaan wekelijks het veld in om de vogels te observeren en hun bevindingen met de boer te delen.

Vrijwilligers en boeren dragen bij aan herstel biodiversiteit

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, ze zijn vooral voor de boer de extra ogen in het veld. Door het aantal vogels en hun gedrag in het veld te noteren, kan de boer het beheer, zoals o.a. maaien, aanpassen. De grootste aantallen weidevogels bevinden zich nog steeds buiten het beschermde Natuurnetwerk Nederland en kunnen alle hulp van boeren en vrijwilligers gebruiken.

Eerste gevonden kievitsei 2024 in Nederland 

Het eerste kievitsei van Nederland werd zaterdag 2 maart gevonden in Beuningen (Gelderland). Het ei is gevonden op een bouwlandperceel. Deze vondst is om 10.10 uur gemeld, gecontroleerd en vers bevonden.

error: Content is protected !!