Heiloo · 27 februari 2024

Geen steun voor plan om Het Baafje in Heiloo open te houden

Een motie van Partij van de Arbeid om zwembad Het Baafje in Heiloo open te houden heeft het maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering niet gered. De PvdA stelde voor een reserve van € 120.000 in te zetten waaruit overname van de inboedel en andere eventuele opstartkosten gefinancierd zouden kunnen worden.

Naast de PvdA stemde alleen Gemeentebelangen Heiloo voor het plan om onder andere € 120.000 beschikbaar te stellen om het buitenbad te redden. De overige partijen vonden de motie te vaag en wilden dat het door de gemeente ingezette plan om eerst een kosten-batenanalyse van de situatie te maken wordt doorgezet. Die analyse moet op 25 maart klaar zijn.

Bron: BeatFM.nl

error: Content is protected !!