Heiloo · 19 maart 2024

Zwembad Het Baafje en De Beun in Heiloo gered van definitieve sluiting

Alkmaar Sport vernieuwt Sport Voordeel Abonnement

Maandagavond hebben alle partijen in Heiloo unaniem ingestemd met de plannen van het college van Heiloo voor Het Baafje en De Beun. De raad ging volledig akkoord met het mandateren van de portefeuillehouder om een huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwemseizoen 2024 te kunnen met Holland Sport voor Het Baafje. Ook werd hij gemandateerd om een overeenkomst te sluiten met de curator van het faillissement van Heiloo Actief over de volledige overname van het huurdersbelang.

Ook krijgt het college de opdracht om een plan uit te voeren voor de mogelijkheden van een duurzame invulling van de lange termijn exploitatie van Het Baafje. Dit leidt tot een uitgave en begrotingswijziging van € 190.000 incidenteel. Voor Theater De Beun zullen een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt worden.

error: Content is protected !!