Noord-Holland · 16 juli 2023

Dashboard voortgang asielopgave Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een dashboard gemaakt met informatie over opvangplekken voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, en het huisvesten van statushouders.

De provincie vindt het belangrijk om de beschikbare gegevens op het gebied van de asielopgave op een overzichtelijke en transparante manier te bundelen. 

Dit maakt het voor de veiligheidsregio’s en gemeenten makkelijker om onderling afspraken te maken en taken binnen de regio te verdelen. 

Het gaat er uiteindelijk om dat er in heel Noord-Holland voldoende opvangplekken zijn voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne en huizen waar statushouders kunnen wonen.

De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers.  Daarnaast ziet de provincie erop toe dat gemeenten voldoen aan hun wettelijke taak door genoeg huisvesting te bieden aan statushouders.

Het dashboard laat per veiligheidsregio en per gemeente de voortgang zien voor deze opgaven. U vindt het dashboard via zoekterm dashboard op de website: www.noord-holland.nl.

error: Content is protected !!