Noord-Holland · 9 januari 2024

Keuzes maken vanwege onduidelijkheid beschikbaar budget voor het landelijk gebied

Net als het Rijk wil ook de provincie voortgang houden in het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. 

Om te komen tot een volgende versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is het volgens Noord-Holland wel noodzakelijk dat het Rijk de samenwerking verbetert met de provincie.

Noord-Holland heeft grote behoefte aan algemene maatregelen die de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en landbouw een toekomstperspectief geven. Deze maatregelen zijn nodig om de gebiedsprocessen verder te helpen. 

Onderdeel van de gebiedsprocessen in Noord-Holland is het verlagen van de stikstofuitstoot. Alle sectoren zoals de landbouw en industrie moeten zorgen voor een evenredige afname. 

Om de uitstoot van stikstofbronnen zoals internationale scheepvaart en vanuit het buitenland af te laten nemen, is regie van het Rijk nodig.  Dat geldt ook voor een nog steeds onduidelijke stikstofbron ‘ammoniak van zee’. De herkomst van deze bron is onbekend. 

Terwijl in sommige kustgebieden bijna een derde van de neerslag aan deze bron wordt toegewezen, vraagt Noord-Holland het Rijk om hierop actie te ondernemen. 

Omdat er ook onduidelijkheid is over het beschikbare geld, maakt Noord-Holland zich zorgen over de vertraging die is opgelopen in de gebiedsprocessen. 

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “Dit uitstel en het gebrek aan algemeen landelijk beleid maakt dat we keuzes moeten maken. We starten nu geen nieuwe gebiedsprocessen op. Ook vanwege onzekerheid over het budget.” 

Beemsterboer vervolgt: “Het liefst zouden we nu meer duidelijkheid willen bieden aan de vele deelnemers in onze gebiedsprocessen.” 

“Het gaat onder andere om grondeigenaren en grondgebruikers, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen. Er is veel contact met hen en zij hebben uiteraard vragen over het vervolg, gezien alle ontwikkelingen.”

error: Content is protected !!