Noord-Holland · 24 januari 2024

Monitor Werklocaties: Noord-Holland telt meeste bedrijven in Nederland

Denk mee over recreatie en toerisme in regio Alkmaar

Noord-Holland huisvest het hoogste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. Dat blijkt uit de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2022-2023. De Monitor Werklocaties brengt jaarlijks ontwikkelingen in beeld op werklocaties in Noord-Holland, zoals bedrijventerreinen en kantoren. 

Noord-Holland heeft 344 bedrijven- en zeehaventerreinen. De werkgelegenheid op deze terreinen is toegenomen tot 310.000 banen (+4,2%). De kantorenvoorraad in Noord-Holland is licht gedaald. Op 1 januari 2023 was de voorraad 11,9 miljoen vierkante meter. De leegstand van kantoren blijft met 11,3% ongeveer gelijk. 

De monitor laat ook zien dat het verbruik van gas het hardst afneemt op de kantorenlocaties, terwijl het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen bovengemiddeld snel toeneemt. De economie heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de werklocaties in de provincie. Na economisch mindere coronajaren groeit de Noord-Hollandse economie sterk, naar een totale waarde van € 166 miljard. 

De provincie telt in 2022 410.090 bedrijven, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2021. Noord-Holland heeft daarmee het grootste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. De monitor biedt ook uitgebreid inzicht in de verduurzaming van werklocaties. In de regio’s West-Friesland en Zaanstreek-Waterland werden de meeste provinciale subsidies aangevraagd voor georganiseerd beheer en verduurzaming van bedrijventerreinen, blijkt uit de monitor.

error: Content is protected !!