Noord-Holland · 21 oktober 2023

Noord-Hollands Natuurnetwerk bijna afgerond

Ontdek de magie van de herfst met IVN Natuureducatie

Provincie Noord-Holland werkt samen met haar partners hard aan de afronding van het Natuurnetwerk. In totaal is al bijna 52.500 hectare van het Natuurnetwerk klaar en moet nog 4.257 hectare worden omgevormd naar natuur. Dat staat in het Programma Natuurnetwerk 2024

Het Natuurnetwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden met elkaar door middel van onder andere natuurstroken, bermen en watergangen. Daardoor kunnen planten en dieren zich steeds beter verspreiden en voortplanten.

In het Programma Natuurnetwerk is te lezen hoe het gaat met de afronding van het Natuurnetwerk in Noord-Holland en aan welke natuurprojecten de provincie werkt. 

De ambitie voor afronding van het Natuurnetwerk is 2027 met uitloop naar 2029. Of dit haalbaar is, ligt voor een groot deel aan het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt via het Transitiefonds. 

Dit landelijke fonds van 24,3 miljard euro is onder andere inzetbaar om de natuur verder te beschermen, te ontwikkelen en stikstofuitstoot te verminderen. 

Noord-Holland heeft hiervan 1,3 miljard aangevraagd. Of dit geld vrijgemaakt wordt, ligt aan de keuzes die het nieuw te vormen kabinet maakt.

Meer informatie: www.noord-holland.nl.

error: Content is protected !!