Noord-Holland · 21 juni 2024

Werkgelegenheid in Noord-Holland flink gegroeid

Werkgelegenheid in Noord-Holland flink gegroeid

NOORD-HOLLAND – De werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland is tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 met 2,5% gegroeid. Dit is vergelijkbaar met de landelijke groei van 2,6%. In totaal telt de provincie ruim 1,76 miljoen banen. Ook het aantal bedrijfsvestigingen groeide flink: met 5,6% naar ruim 432 duizend. Dat blijkt uit cijfers van LISA, de stichting die jaarlijks onderzoek doet naar de werkgelegenheid in Nederland.

De werkgelegenheid in de provincie groeide het sterkste in de bouw, namelijk met 5,9%, Ook in landelijk perspectief is die groei hoog. De enige categorie waarin het aantal banen afnam, is de winning van delfstoffen (-0,9%). De meeste banen in Noord-Holland vallen binnen de categorie groot- en detailhandel en autoreparatie. Hier zijn maar liefst 272.600 Noord-Hollandse arbeidsplaatsen, verdeeld over fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

Esther Rommel, gedeputeerde Economie: ‘Met deze cijfers hebben we een gedetailleerd beeld van de werkgelegenheid op het niveau van de ondernemer. De groei van de werkgelegenheid in alle regio’s van Noord-Holland past in de trend van de afgelopen jaren. Dat is goed nieuws, want bedrijven en banen zijn de motoren van de Noord-Hollandse economie. In ons coalitieakkoord zetten we niet voor niets in op voldoende passende banen en een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers. Hier blijven we volop in investeren.’

Aantal horecazaken groeit sterk

Het aantal horecazaken in Noord-Holland groeide in de onderzochte periode met ruim 10 procent, tot 18.205. Dit past in de lange termijntrend van vaker buiten de deur eten en het afhalen en laten bezorgen van maaltijden. Ook het aantal vestigingen in de gezondheids- en welzijnszorg groeide afgelopen jaar fors, met bijna 11%.

Meeste fulltimers in zakelijke dienstverlening

De meeste fulltimebanen in Noord-Holland vallen binnen de categorie zakelijke dienstverlening (198.161), gevolgd door de groot- en detailhandel (197.207) en de zorg (195.297). In deze laatste twee categorieën zijn relatief veel parttimebanen, waardoor het totale aantal arbeidsplaatsen hoger uitvalt. In de Noord-Hollandse gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld 238.458 arbeidsplaatsen.

Gemiddeld was de banengroei in de regio West-Friesland met 3,6% het grootst. In bijna alle gemeenten in Noord-Holland nam de werkgelegenheid toe. Vooral in Blaricum (8,7%), Oostzaan (5,1%), Haarlemmermeer en Medemblik (5,0%) was er een forse toename van het aantal banen.

Over het werkgelegenheidsonderzoek

Ondernemers worden jaarlijks bevraagd over het aantal banen en vestigingen. Meer informatie over het werkgelegenheidsonderzoek in Noord-Holland is hier te vinden. De landelijke cijfers van de Stichting LISA zijn te vinden op deze website.

error: Content is protected !!