Regio · 10 oktober 2023

Accubrand is bijna niet te blussen

Accubrand is bijna niet te blussen

Steeds meer mensen gebruiken elektrische apparaten met een lithium-ion batterij. Zowel binnen- als buitenshuis. Elektrische apparaten, zoals een elektrische fiets, step, mobiel of laptop met een accu, zijn steeds normaler geworden in Nederlandse huishoudens. 

Al deze apparaten brengen een risico op brand met zich mee. Mensen moeten er niet bang van worden, maar zich wel bewust zijn van de risico’s.

Cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laten zien dat er in 2018 nog minder dan 15 branden waren waarbij een accu betrokken was. In 2022 was dit gestegen tot 80, ruim vijf keer zoveel. Deze cijfers zijn alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het landelijke aantal ligt dus veel hoger. 

Wanneer het fout gaat, zijn branden waar een accu bij betrokken is ook meteen erg gevaarlijk. Als een fietsaccu bijvoorbeeld in brand staat of die in een ruimte ligt waar brand is, valt de brand bijna niet te blussen. 

Zeker niet door iemand die hier geen ervaring mee heeft. De brand gaat door tot de accu helemaal is uitgebrand. Ook komt er rook met zeer giftige gassen vrij en kan de accu exploderen. 

Het advies is dan ook om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten, de deur dicht te doen, je huisgenoten te waarschuwen en direct 112 te bellen. Een bluspoging heeft dan geen zin.

Om Nederlanders bewust te maken van de extra gevaren in en rondom hun huis, richt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober op het handelingsperspectief tijdens brand. 

“Wanneer mensen brand opmerken of horen dat de rookmelder afgaat, zijn ze geneigd om te kijken wat er aan de hand is. Dit is logisch, maar soms kan dit juist gevaarlijk zijn.” 

“Zeker als je niet weet wat je moet doen bij brand”, vertelt Kees Hoogewerf, Hoofd Preventie, Zorg en Kwaliteit van Leven bij de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

“Vandaar dat wij mensen willen informeren over welke brand je mogelijk nog zelf kunt blussen en wanneer je juist moet vluchten.”

Meer informatie: www.brandwondenstichting.nl.

error: Content is protected !!