Castricum / Regio · 7 februari 2024

Caroline van de Pol ziet af van burgemeesterschap van Castricum

Caroline van de Pol ziet af van burgemeesterschap van Castricum

Op 14 december besloot de gemeenteraad van Castricum mw. Caroline van de Pol voor te dragen als nieuwe burgemeester van Castricum. Het betreft een voordracht van de gemeenteraad, omdat burgemeestersbenoemingen plaatsvinden bij Koninklijk Besluit. 

De voordracht van de gemeenteraad is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken die na een laatste screening een aanbeveling doet aan de Koning. Een burgemeestersbenoeming is definitief zodra de Koning het besluit heeft ondertekend. 

Op maandag 5 februari heeft mevrouw Caroline van de Pol de raad via de commissaris van de Koning van Noord-Holland laten weten dat zij de minister heeft verzocht de voordracht niet over te nemen.

In haar brief aan de gemeenteraad schrijft zij:

“Tot mijn grote verdriet zal ik niet uw burgemeester worden. Mijn persoonlijke situatie, mijn gezondheid, stelt mij niet in staat om de 100% te kunnen geven die het burgemeesterschap nodig heeft. En u verdient een burgemeester die er vanaf dag één staat.

Dat u mij heeft voorgedragen om uw nieuwe burgemeester te worden vind ik ongekend eervol en mijn liefde voor Castricum en de regio zijn niet minder dan toen ik mijn sollicitatiebrief schreef. Maar motivatie alleen is niet genoeg en daarom heb ik, met pijn in het hart, de minister verzocht de voordracht niet over te nemen. 

En nogmaals, ik voel me zeer verdrietig, maar als ik moet kiezen voor wat het beste is voor Castricum, dan is het dit.” 

De raad heeft kennis genomen van de brief en gaat op korte termijn in gesprek over het vervolg van deze procedure met de commissaris van de Koning, die toeziet op het verloop van burgemeestersprocedures.

error: Content is protected !!