Regio · 25 juli 2023

Locatie nieuw AZC van de baan

Locatie nieuw AZC van de baan

REGIO – De voorgestelde locatie voor het plaatsen van een asielzoekerscentrum (AZC), een weiland in het buitengebied tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet, is niet meer in beeld. 

De gemeenten Heemskerk en Uitgeest hadden deze locatie aangedragen bij het COA als mogelijke locatie voor de blijvende opvang van asielzoekers.

De locatie ligt op grond van een particuliere grondeigenaar. De gemeente Uitgeest en het COA hebben meerdere gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van de eigenaar. 

Uiteindelijk liet de adviseur weten dat de eigenaar van de gronden geen interesse meer had om de locatie aan het COA aan te bieden. 

Ondanks de val van het kabinet, willen de gemeenten Heemskerk en Uitgeest zich houden aan het opgestelde ‘Regionaal Plan Kennemerland Opvang Asielzoekers’. 

Hierin is een taakstelling opgenomen voor het realiseren van langdurige opvangplekken. Voor de gemeente Heemskerk zijn dit 149 opvangplekken en voor de gemeente Uitgeest 51. 

Beide gemeenten willen hun verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de taakstelling en blijven op zoek naar een geschikte locatie in hetzelfde gebied waar een AZC kan komen.

Omwonenden en bezoekers van de eerder georganiseerde inloopavond worden door de gemeenten nog apart geïnformeerd.

Foto: aangeleverd

error: Content is protected !!