Regio · 16 augustus 2023

Ondernemersvertrouwen blijft negatief

Vanaf eind 2021 tot eind 2022 daalde het ondernemersvertrouwen. Het cijfer herstelde zich in 2023 voorzichtig maar is nog steeds negatief.

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 3e kwartaal van 2023 uit op -8,3 en is daarmee nagenoeg hetzelfde als drie maanden eerder. 

De stemmingsindicator is in evenveel bedrijfstakken gestegen als gedaald maar in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief. Daarnaast zijn de verwachtingen over de inkooporders en de investeringen lager dan een jaar geleden. 

Alleen ondernemers in de bedrijfstakken informatie en communicatie, en cultuur, sport en recreatie zijn licht positief gestemd. In deze bedrijfstakken en in de detailhandel is de stemming voor het derde kwartaal op rij verbeterd. 

In de bouwnijverheid en de verhuur en handel van onroerend goed is het vertrouwen het sterkst gestegen, maar nog steeds het laagst van alle bedrijfstakken. Het ondernemersvertrouwen is het sterkst gedaald in de autohandel en –reparatie en de groothandel en handelsbemiddeling.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

error: Content is protected !!