Sint Pancras · 6 maart 2024

Onderzoek rond spitspaal in Herenweg nog niet klaar

In de raadsvergadering van 4 maart diende Leefbaar Alkmaar een motie in over de spitspaal op de Herenweg. Sinds 2009 is de Herenweg in de ochtendspits van 6.00 tot 9.00 uur afgesloten door middel van een beweegbare paal. Er zijn sinds enkele jaren klachten van ouders, met name uit de wijk De Nollen, die na 2009 gebouwd is, dat zij door deze paal hun kinderen niet met de auto naar de basisschool in Sint Pancras kunnen brengen, een afstand van anderhalve kilometer. Ook klagen zij dat de supermarkt moeilijker bereikbaar is. Onzin! Je kunt toch ook na 9.00 uur boodschappen doen. Onder de bewoners van de Herenweg is onrust ontstaan over een proef om bewoners van de wijk De Nollen pasjes te geven zodat zij de spitspaal in de ochtendspits kunnen passeren.

De geschiedenis van de plaatsing van deze spitspaal gaat terug tot 1997. Omwonenden hebben daarmee het idee al ruim 25 jaar strijd te voeren voor behoud van de leefbaarheid en veiligheid op de Herenweg. Zij hebben recht op duidelijkheid en een betrouwbare overheid. De bewoners van De Nollen waren bij oplevering van de wijk op de hoogte van bestaan, nut en noodzaak van de spitspaal. Nut en noodzaak met name liggen in het creëren van een veilige omgeving voor fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen, tijdens de spits.

In de pilot wordt gekeken naar het effect van het verlenen van pasjes op het totale aantal verkeersbewegingen op de Herenweg per etmaal. Dit is feitelijk de verkeerde vraag, aangezien de spitspaal alleen effect heeft op het aantal verkeersbewegingen in de spits. Hiermee verslechtert de veiligheid voor fietsers significant.

In de motie riep Leefbaar Alkmaar op om de proef af te gelasten en de spitspaal op de Herenweg definitief te laten staan. Mede-indieners van de motie waren GroenLinks, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren. ChristenUnie en Forum voor Democratie steunden de motie. In de raadsvergadering werd de motie van Leefbaar Alkmaar helaas verworpen. D66, BAS, OPA, VVD, Seniorenpartij en CDA stemden tegen. BAS en CDA waren vorig jaar nog voorstander van de spitspaal.

error: Content is protected !!