Algemeen · 9 maart 2024

Provincies lopen miljoenen mis door verdelingsfout in provinciefonds

Door een fout in de verdeling van geld uit het provinciefonds lopen Noord-Holland en Zuid-Holland miljoenen mis. De effecten van het huidige verdeelmodel lopen op tot een tekort van ruim 75 miljoen euro voor Noord-Holland en bijna 100 miljoen euro voor Zuid-Holland.

De provincies vinden de financiële gevolgen van deze weeffout onacceptabel hoog en luiden de noodklok. De provincies willen dat de beheerder van het fonds de fouten zo snel mogelijk repareert. De provincies zijn in belangrijke mate voor hun inkomsten afhankelijk van het provinciefonds, dat wordt uitgekeerd door het Rijk. Een verdeelmodel bepaalt de hoogte van de uitkering. Maar bij de introductie van het huidige model in 2016 zijn twee fouten gemaakt.

Er is een scheve verdeling ontstaan met betrekking tot de verwerking van de kosten van de jeugdzorg en de kosten van het openbaar vervoer in Noord-Holland en Zuid-Holland. Beide provincies ontvangen daardoor een kleiner deel uit het fonds dan waar zij recht op hebben. De provincies hebben in een brief aan de beheerder van het provinciefonds laten weten dat zij willen dat het Rijk de verdelingsfouten in het fonds voor hen repareert zolang er geen nieuw verdeelmodel is. Ook willen zij in gesprek met minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken.

Gedeputeerde Esther Rommel van Noord-Holland: “In de brief aan de fondsbeheerder doen wij twee voorstellen hoe beide verdelingsfouten binnen het huidige verdeelmodel kunnen worden opgelost.

“Er is haast bij! Elk jaar uitstel betekent dat de fout groter wordt. De effecten worden dus steeds moeilijker te dragen. Ook vragen wij, gezien de opgelopen vertraging, om te onderzoeken of de financiële effecten uit het verleden gecompenseerd kunnen worden.”

error: Content is protected !!