Algemeen · 5 december 2023

Zo ziet de stijging van alcoholaccijnzen en tabak per 1 januari 2024 eruit

Het kabinet wil de belasting (de zogenoemde accijns) op alcohol en tabak extra verhogen. Vanaf 1 januari 2024 wordt een kratje bier bijvoorbeeld € 0,50 duurder. Een pakje sigaretten zal vanaf 1 april 2024 ongeveer € 10 gaan kosten. De Eerste Kamer moet nog wel over de accijnsverhoging beslissen.

Doel: extra geld innen voor koopkrachtondersteuning lagere inkomens

Het kabinet wil met de verdere verhoging van belasting op alcohol en tabak 2 doelen bereiken.

Als eerste wil de overheid zorgen dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en het verbeteren van de koopkracht van mensen met een lager inkomen. Deze extra uitgaven worden voor een deel gefinancierd door meevallers in 2024. Maar het is ook nodig om belasting op een andere manier te innen. Het extra verhogen van de accijns op alcohol en tabak is een van die manieren.

Daarnaast wil het kabinet het gebruik van alcohol en tabak ook om gezondheidsredenen ontmoedigen. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken.

Voorstel: accijns op alcohol omhoog vanaf 1 januari 2024 en accijns op tabak omhoog vanaf 1 april 2024

De verhoging van de accijnzen gaan in op 1 januari 2024 (alcohol) en 1 april 2024 (tabak). Verkopers van tabaksproducten hebben zo tijd om de oude voorraad op te maken en om de accijnszegels op de producten te vervangen.

Gevolg: alcohol en tabak worden duurder

De accijns op alcohol gaat omhoog met 16,2%.

DrankPrijsstijging
Kratje pils, 5% alcohol€ 0,50 
Flesje pils, 5% alcohol€ 0,02
Fles wijn, 750 ml (> 8,5%)€ 0,13

Ook de accijns op sigaretten, rooktabak (shag) en sigaren gaat vanaf 1 april 2024 verder omhoog.

VerpakkingHuidige prijsPrijs vanaf 1 april 2024
Sigaretten (20 stuks) gemiddeld+/- € 9,00€ 10,70
Shag (50 gram)+/- € 17,00€ 24,14

De accijns op sigaren en cigarillo’s wordt vanaf 1 april 2024 11% van de verkoopprijs.

Stand van zaken wetsvoorstel

Deze voorstellen zijn onderdeel van het Belastingplan 2024. De Tweede Kamer heeft het belastingplan behandeld en wijzigingen voorgesteld.  De Eerste Kamer moet hierover nog stemmen. Als zij de plannen goedkeuren gaan de accijnsverhogingen vanaf 1 januari (alcohol) en 1 april (tabak) 2024 in.

error: Content is protected !!