Alkmaar · 31 augustus 2023

Aanbrengen van parkeervakken op het Hofplein voor fietsen en brommers

Aanbrengen van parkeervakken op het Hofplein voor fietsen en brommers

Vanaf 5 september start Stadswerk072 in opdracht van de gemeente Alkmaar met het aanbrengen van twee parkeervakken voor fietsers en brommers op het Hofplein. Door het aanbrengen van de twee parkeervakken wil de gemeente de overlast van fietsen en brommers tegengaan. Buiten de vakken mogen fietsen of brommers dan niet meer geparkeerd worden, dit mag alleen nog in de bestemde vakken. Door duidelijk aan te geven waar fietsen en brommers wel geparkeerd mogen worden, verbetert de toegankelijkheid van de Magdalenenstraat.

Overlast door geparkeerde fietsen en brommers
De toegang naar de Magdalenenstraat vanaf het Hofplein wordt regelmatig (deels) geblokkeerd door bezorgdiensten en geparkeerde (bezorg)fietsen en -scooters. Vanuit het oogpunt van veiligheid (bereikbaarheid nood- en hulpdiensten) is dit zeer onwenselijk. Daarnaast leidt de blokkade tot irritaties bij bewoners, ondernemers en bij centrumbezoekers. In samenspraak met bewoners en de Veiligheidsregio NHN worden de twee parkeervakken gemaakt. Daarmee is duidelijk waar fietsers of brommers moeten parkeren bij een bezoek aan het centrum.

Fietsparkeervakken
Op het Hofplein worden twee parkeervakken voor fietsen en scooters aangebracht. Eén vak voor New York Pizza/I love Sushi en één vak naast de autoparkeervakken op het Hofplein. Op deze manier worden autoparkeervakken behouden. Buiten de vakken worden pictogrammen aangebracht in de vorm van een (brom)fietsparkeerverbod om extra te benaderen dat daar geen (brom)fietsen mogen staan.

Planning
Stadswerk072 heeft de opdracht gekregen om de vakken direct na de zomerkermis aan te brengen. Volgens planning worden de vakken vanaf 5 september gerealiseerd.

error: Content is protected !!