Alkmaar · 20 september 2023

Actieplan aanpak overlast geparkeerde fietsen en brommers in Alkmaar

Om overlast van geparkeerde fietsen en brommers in Alkmaar structureel aan te pakken is een integrale aanpak nodig. Om die reden werkt de gemeente Alkmaar aan het opstellen van een actieplan fietsparkeren voor de gehele binnenstad. In dit plan worden locaties opgenomen waar fietsen niet meer gestald mogen worden, bijvoorbeeld buiten de nieuwe vakken in de Magdalenenstraat. 

Ook wordt onderzocht op welke strategische plaatsen fietsparkeervoorzieningen kunnen worden toegevoegd. Er moet ook een aanwijsbesluit worden genomen om te kunnen handhaven op fout- of hinderlijk geparkeerde fietsen. Het actieplan fietsparkeren wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!