Alkmaar · 13 februari 2024

Alle buitenzwemlocaties 2024 nu bekend

REGIO – Jaarlijks, voordat het zwemseizoen begint, wijst de provincie Noord-Holland zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater.

Voor het zwemseizoen 2024 heeft de provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen. Bij aanwijzing wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en de veiligheid.

Daarom kunnen er ieder jaar nieuwe officiële locaties bijkomen of afvallen. Inwoners en overige belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling reageren op de voorgestelde locaties.

Reageren kan nog tot en met 18 maart 2024 middels een zienswijze over het ontwerpbesluit. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023-51 44 440.

Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2103969/2103972, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres info.div@noord-holland.nl.

Vermeld in beide gevallen dat u een zienswijze wil indienen ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024’.

De 151 zwemlocaties 2024 vindt u in het ontwerpbesluit op: www.noord-holland.nl. Informatie over de afzonderlijke locaties is te vinden op www.zwemwater.nl.

error: Content is protected !!