Alkmaar · 29 december 2023

Gemeente Alkmaar start particatieproces voor opening opvanglocatie aan Robonsbosweg

Om de locatie aan de Robonsbosweg als opvang voor asielzoekers en tijdelijke huisvesting van Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers te gaan gebruiken, wordt er een uitgebreid informatie-, consultatie- en participatietraject met inwoners, bedrijven en verenigingen doorlopen. Het plan is om het pand tot 2030 als zodanig 2030 te gaan gebruiken. Er mogen dan maximaal 450 personen verblijven.

Het COA speelt naast de gemeente een nadrukkelijke rol in het participatieproces, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de opvang van asielzoekers. Participatie vindt plaats gedurende alle fases van het project. In een later stadium van het project, na de ingebruikname, kunnen ook de participatietreden adviseren en samenwerken worden ingezet. Voor het participatietraject zullen diverse middelen ingezet worden, zoals een digitale peiling, buurtpanel, bijeenkomsten, een digitale nieuwsbrief en een website.

Vanaf januari zullen omwonenden, bedrijven, scholen en verenigingen rondom het opvangcentrum geraadpleegd worden tot aan de ingebruikname en daarna zal er door alle belanghebbenden goed geluisterd moeten worden naar signalen uit de omgeving.

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!