Alkmaar · 2 oktober 2023

Gemeente ziet geen toename overlast jongeren in centrum van Alkmaar

Naar aanleiding van berichtgeving van overlast door jongeren in het centrum van Alkmaar heeft de gemeente aangegeven hiervan geen informatie van de politie en handhaving te hebben gehad. Na het plaatsen van de tijdelijke camera’s in juni bleek, op basis van informatie van ondernemers, bewoners, politie en handhaving, dat de overlast juist sterk was afgenomen.

Na ongeveer drie weken nam de overlast weer toe. In de periode vanaf medio juli is de overlast in verschillende mate aanwezig geweest, maar in de afgelopen weken is er geen stijging van de overlast gezien. Er zijn meerdere acties ondernomen om de overlast terug te dringen, zoals de inzet van jongerenwerkers, intensivering van politionele- en handhavingsinzet.

Daarnaast bestaan de acties uit het versturen van brieven naar ouders van gecontroleerde jongeren en het door de politie laten plegen van huisbezoeken bij jongeren die meermaals gecontroleerd werden door de politie en handhaving. Momenteel neemt de politie de overlastlocatie ook mee in de surveillance.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!